Głębokie czyszczenie – deep cleaning

W ostatnich latach okolica wokół zębów, czyli zarówno tkanek miękkich ( dziąsło ) i twardych ( kość zębodołu), z bardzo ważną strukturą łączącą obie te tkanki z zębem czyli ozębną, stało się wspólnym obszarem działania ortodontów i periodontologów – lekarzy zajmującymi się m.in. aparatem zawieszeniowym zębów, którego uszkodzenia prowadzą nieuchronnie do tzw. paradontozy, obecnie określanej mianem periodontopatii.

Pacjent zgłaszający się do ortodonty oczekuje zazwyczaj zmian w ustawieniu zębów, a co za tym idzie – przywrócenia estetyki i usprawnienia funkcji narządu żucia. Tymczasem często nie zdaje on sobie sprawy z ograniczeń, jakie wiążą się z rozpoczęciem leczenia aparatami stałymi.

Siły ortodontyczne działają na kompleks dziąsłowo – zębowo – kostny są niewielkie, powodują przebudowę tych tkanek. Czasami plan leczenia ortodontycznego zakłada „wtłoczenie” zęba w kość, czasem wychylenie w różnych kierunkach. Są to działania, które mogą sprowokować kłopoty u pacjenta, o ile nie będzie znał kilku istotnych zagadnień:

  1. Ząb składa się z korony ( ponad dziąsłem) i z korzenia ( w kości zębodołu). Kość zębodołu pokrywa dziąsło, otulające szczelnie koronę wokół tzw. szyjki zęba. Ząb jest utrzymywany w zębodole za pomocą gęstej sieci więzadełek zwanych ozębną. Szczelność dziąsła wokół zęba warunkuje skuteczne odizolowanie zębnej i kości od drobnoustrojów jamy ustnej, natomiast wydolność ozębnej powoduje stabilne osadzenie zęba w zębodole i jego prawidłową funkcję żucia.
  2. U każdego człowieka występuje fizjologiczna flora bakteryjna, która również pokrywa zęby i dziąsła. Niewielka jej ilość nie jest groźna, ale nie można dopuścić do jej nagromadzenia – stąd zalecenia dokładnego szczotkowania zębów i nitkowania przestrzeni między zębami przynajmniej raz na 12 godzin.
  3. Są miejsca w uzębieniu pacjentów szczególnie podatne na tworzenie się warstwy bakteryjnej na zębach – wokół zębów stłoczonych, ustawionych bardzo ciasno i zachodzących na siebie; wokół uszkodzonych wypełnień lub koron protetycznych, szczególnie na powierzchniach kontaktujących się z zębami.
  4. Nagromadzona warstwa bakterii na powierzchni zębów często twardnieje tworząc kamień nazębny – zazwyczaj gromadzi się on na powierzchniach językowych dolnych siekaczy i powierzchniach policzkowych górnych zębów trzonowych.
  5. Jednym z najwcześniejszych objawów problemów z dziąsłami jest krwawienie podczas badania, zauważone przez lekarza. Jest ono zawsze odpowiedzią na nagromadzone bakterie i zanieczyszczenia wokół zębów. Przy czym jeśli to pacjent pierwszy zauważy krew na szczoteczce do zębów lub na przykład na odgryzionym kawałku owocu – jest to już stan alarmujący.

deepcleaning

  1. Bakterie pozostawione dłuższy czas powodują rozluźnienie włókien ozębnej, co otwiera im drogę w głąb tkanek powodując dalsze uszkodzenia. Zapoczątkowuje to tworzenie się zębopochodnych ognisk infekcji, co stanowi potencjalne zagrożenie dla ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Bezpośrednio natomiast zagraża stabilności zębów.
  2. Leczenie ortodontyczne poprzez działanie sił ortodontycznych zmienia położenie zębów względem siebie nawzajem i względem kości, w której się znajdują. Wyobraźmy sobie teraz powierzchnię zęba, która pokryta jest gęstą warstwą bakterii i zanieczyszczeń, którą siły ortodontyczne „ciągną” w głąb kości: nieuchronnie musi dojść do przemieszczenia zakażenia i rozwoju procesu zapalnego tkanek utrzymujących ząb w zębodole. Ryzyko wystąpienia takich powikłań jest bardzo wysokie, a skutkiem może być nie tylko utrata zęba, ale również zapalenie tkanek otaczających, z wszystkimi tego konsekwencjami jak gorączka, obrzęk czy ropień tkanek.
  3. Aktywne zapalenie tkanek otaczających ząb jest czasowym przeciwwskazaniem do leczenia ortodontycznego. Czasowym – czasem oznacza wielomiesięczny okres przygotowania do leczenia. Wykonuje się wówczas zabiegi głębokiego oczyszczania tkanek otaczających ząb ( deep cleaning). W miarę potrzeby również podejmujemy leczenie odtwórcze, by przygotować kość zębodołową do przyjęcia sił ortodontycznych.
  4. Czas przeznaczony na przygotowanie pacjenta do leczenia ortodontycznego poświęcamy przede wszystkim nauczeniu pacjenta, czym jest płytka bakteryjna i jak powinien sobie z nią radzić. Założenie aparatów stałych zazwyczaj wiąże się z utrudnieniami zachowania właściwej higieny jamy ustnej, dlatego tak ważne jest wyszkolenie pacjenta w tym zakresie jeszcze przed rozpoczęciem leczenia.
  5. Zabiegi deep cleaning są zabiegami powtarzalnymi. Jest to podstawowa i skuteczna metoda niechirurgiczna. Wykonujemy ją bardzo delikatnymi końcówkami ultradźwiękowymi, dopasowanymi do kształtu zęba i korzenia. Są szczególnie przydatne u pacjentów z aparatami stałymi, ponieważ ich precyzyjne wygięcia i delikatność pracy pozwalają dotrzeć w pozornie niedostępne rejony pomiędzy zębem a dziąsłem. Zabieg ten, dzięki takiemu instrumentarium nie wymaga znieczulenia.

Leczenie dysfunkcji i schorzeń stawów skroniowo – żuchwowych.

Leczenie skomplikowanych wad zgryzu wymaga zwykle dobrej współpracy kilku specjalistów. Określenie precyzyjnego planu leczenia zawiera nie tylko postępowanie ortodontyczne ale również leczenie przed- i poortodontyczne. Współpracujemy z wieloma lekarzami różnych…

Leczenie bezdechów nocnych

Czy Twoje dziecko chrapie, śpi z otwartą buzią, ma wadę zgryzu? Może w ciągu dnia, jest senne i apatyczne? Czy ma problemy z koncentracją lub problemy w nauce, jest nerwowe?…

Higiena jamy ustnej

Przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej to zasadniczy warunek podjęcia leczenia ortodontycznego, a wymagania dotyczące nawyków higienicznych są wyjątkowo zaostrzone. Aby utrzymać prawidłową higienę w trakcie leczenia ortodontycznego należy szczotkować zęby…