Ortodonta Warszawa - dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Orthos
  • Centrum Ortodoncji Orthos
    ul. Na Uboczu 28B, lok. U5

Leczenie

ABC Ortodoncji

PROSTE ZĘBY TO NIE WSZYSTKO!!!

Jakość współczesnego leczenia ortodontycznego jest odpowiedzią na oczekiwania pacjentów. Coraz liczniejsi spośród nich rozumieją,  że zdrowe, proste zęby to nie tylko piękny uśmiech, ale również harmonijne rysy twarzy.  Należy jednak pamiętać, że ortodoncja to przede wszystkim dziedzina medycyny, a wiec naszym głównym celem jest zapobieganie i leczenie schorzeń narządu żucia z szczególnym uwzględnieniem norm estetycznych.

Zadanie jakie aktualnie stawia się ortodontom to profesjonalne kształtowanie piękna,  z wykorzystaniem naukowych doświadczeń laboratoryjnych i klinicznych, wieloletnich obserwacji a nade wszystko zgodnie z zasadami etyki i sztuki lekarskiej.

Leczenie ortodontyczne można rozpocząć w każdym wieku, inne jednak są  cele leczenia 5-letniego dziecka, inne zaś pacjenta 50-letniego. Różnorodne są  także  metody i  możliwości  terapii.

NIE TYLKO „KRZYWE JEDYNKI

Pierwszą grupę pacjentów stanowią dzieci. W większości przypadków wstępna wizyta w gabinecie ortodontycznym wynika z niepokoju rodziców obserwujących nieprawidłowe wyrzynanie pierwszych zębów stałych. W tym wieku interwencji ortodontycznej wymagają przede wszystkim jednak nie „krzywe jedynki”, ale wady związane głównie z nieprawidłowym wzrostem kości szczęk, zaburzeniami czynności mięśni, czy przedwcześnie wykonanymi  ekstrakcjami zębów mlecznych. Także wady stanowiące skutek urazów lub szkodliwych nawyków powinny być leczone wcześnie. W takich przypadkach najczęściej stosuje się  aparaty zwane „ruchomymi”,  czyli takie, które pacjent może samodzielnie zakładać i zdejmować.  Aparaty te niesłusznie postrzegane są przez wielu pacjentów jako nieskuteczne. Tymczasem ich klinicznie potwierdzoną  skuteczność gwarantuje  przede wszystkim bezwzględne przestrzeganie zaleceń lekarza, szczególnie w zakresie czasu użytkowania.

NIE ZAWSZE IM SZYBCIEJ TYM LEPIEJ

Druga grupę tworzą pacjenci nastoletni, oczekujący głównie estetycznego ustawienia zębów w czasie jak najkrótszym.  Nie zawsze jest to możliwe, bowiem takie leczenie bywa realizowane wieloetapowo, nawet z użyciem kilku rodzajów aparatów.

Trzeba pamiętać, że leczenie ortodontyczne przynosi zwykle najlepsze efekty w okresie wzrastania pacjenta. Jest to związane z możliwościami skorelowania procesu wzrostu z kolejnymi etapami leczenia, którego celem jest  osiągnięcie  harmonijnych rysów twarzy i prawidłowego zgryzu. Już nigdy później nie uzyskamy takich efektów wyłącznie metodami ortodontycznymi.

NIE ZAWSZE IM WCZEŚNIEJ TYM LEPIEJ

W tej samej grupie wiekowej występuje jednak zespół wad nie poddających się leczeniu metodami wyłącznie ortodontycznymi. Ujawniają się one zwykle w okresie wzrostu i są uwarunkowane genetycznie, polegając na nieprawidłowym wzroście kości twarzy. W takich przypadkach pacjent poddany zostaje wstępnemu leczeniu ortodontycznemu bądź pozostaje w obserwacji. Dopiero po zakończeniu procesu wzrostu pacjent  przygotowywany jest ortodontycznie do zabiegu operacyjnego,  polegającego na przestawieniu nieprawidłowo rozwiniętych kości szczęk.

LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALE

Trzecia grupę stanowią  pacjenci dorośli,  u których  z wiekiem doszło do nasilenia  wady lub powikłań występującej nieprawidłowości. Najczęściej  obserwujemy nieodwracalne zmiany w narządzie żucia, będące następstwem przedwczesnej utraty zębów. Leczenie ortodontyczne tych pacjentów, jest w wielu przypadkach konieczną częścią leczenia zespołowego, wymagającego również zaangażowania chirurga, periodontologa czy protetyka. Takie skomplikowane leczenie wymaga zdecydowanie większego zaangażowania pacjenta, ale często efekt końcowy przewyższa oczekiwania pacjentów.

NIEWIDOCZNIE, CZY LEPIEJ?

Nie ma aparatów lepszych i gorszych. Są za to  bardziej lub mniej widoczne. Na wizycie konsultacyjnej po raz pierwszy na specjalnych modelach można zobaczyć różne ich typy, wykonane z różnego rodzaju materiałów, o różnych sposobach użytkowaniach i metodach mocowania w jamie ustnej. Czasami lekarz ortodonta po przygotowaniu planu leczenia sugeruje leczenie konkretnym typem aparatu. Wybór zwykle należy do pacjenta i nie wpływa na efekt ostateczny.

Pamiętajmy, piękny uśmiech jest możliwy, różne są tylko drogi, które do niego prowadzą…

Kontakt
do Centrum Ortodoncji Orthos - Ortodonta Warszawa - Ursynów

Adres

Centrum Ortodoncji ORTHOS
ul. Na Uboczu 28B lok. U5
02-791 Warszawa

Lokalizacja na mapie

Gabinet na mapie Google

Godziny pracy

poniedziałek - wtorek od 9:00 do 16:00
środa od 9:00 do 20:00
czwartek - piątek od 9:00 do 16:00

Telefon

22 649 77 44

E-mail

info@ortodonta.waw.pl

Ortodoncja dla dzieci, młodzieży i dorosłych niezależnie od wieku.

Zajmiemy się Państwa zębami i spowodujemy, że będą Państwo dumni ze swojego uśmiechu.

Oferujemy profesjonalne leczenie, które prowadzą doświadczeni lekarze ortodonci.

Piękny uśmiech jest możliwy, różne są tylko drogi, które do niego prowadzą.

Ortodoncja (Warszawa) to jest to, czym wyłącznie się zajmujemy.

Przywracamy uśmiech